Teacher Natasha Part XIII


Advertisements

Part 13

Mabilis ang pagtipa ni Natasha sa keyboard.

SexyTasha: Hoy pwede ba tigilan mo na ako. bakla ka ba?

MyMaster; My! My! my! ano ba ang nakain mo at tumapang ka? nabusog ka ba sa matabang hotdog ng mister ng pinsan mo?

SexyTasha: Paano mong…?

MyMaster: Hehe. You can not keep anything away from me. As I have said, I have great plans for you.

SexyTasha: Tama na di na ako paloloko pa sa iyo. Ilabas mo na kung gusto mong ilabas ang kung anong meron ka laban sa pamilya namin, laban sa ama ko pero di na ako magpapababoy pang muli!

MyMaster: Nasa iyo yan but let it be known that I hold a vast amount of things that can cripple you.

Nag-logout na si Natasha Colvine, hapung-hapo sa naganap kaninang umaga at sa init ng maghapon. Nag-empake na ang dalaga at walang imik na tinanguan na lamang si Mando na nanonood ng telebisyon sa sala. Hindi na rin nakaimik ang lalaki at sinundan na lamang ng tingin ang pinakamasarap na putaheng natikman niya, msa masarap pa kay Ayen.

Mabilis na lumipas ang isang buwan niyang bakasyon at walang anumang naganap na pangyayari na may kinalaman sa kaniyang blackmailer. Sa wakas ay nakuha niyang muli ang dati niyang buhay.

Bago magsimulang muli ang klase ay sinikap niya na matransfer sa ibang campus ng unibersidad na kaniyang pinagtuturuan para makaiwas sa mga nakakita sa kaniya noong pinagsuot siya ng malalaswang kasuutan. Maaring hindi malaswa ang mga ito kung tutuusin, subalit sa konteksto nang kaisipan ng blackmailer niya ay nandoon ang kalibugan at kamunduhan.

Malaya siyang nakalipat sa ibang campus at natutuwa na siya dahil muli na naman niyang magagampanan ang tungkuling ninanais niya mula pa sa pagkabata. noon pa man ay hanga na siya sa mga guro na walang sawa sa pagganap sa katungkulang magturo sa kabataan kahit na kulang ang kita kung ikukumpara sa iba.

Ilang araw pa at umpisa na ng klase.

“Hi I am Natasha Colvine. I will be your instructor for this subject. We will hopefully tackle enough ideas so as to understand the wisdom of our great philosophers as prescribed in this syllabus. Please get one and pass” habang pinagpapasahan ang mga papel ay tiningnan niya ang kabuuan ng klase niya at napagtanto na karamihan ay lalaki may tatlo dito na bakla at dalawa naman sa kaunting bilang ng kababaihan ay nahihinuha niyang mga tomboy. Inusisa niya nanag mabilsi ang bawat isa sa pamamagitan ng kaniyang paningin at sinusubukang hanapin ang kung sino mang magiging sakit ng kaniyang ulol sa semestreng ito.

Napansin niya ang isang grupo ng may limang lalaking estudyante sa gawing gitna sa kanang hanay na tila yata walang pakialam sa sinasabi niya. ” Sige lang sige lang basta wag kayong ganyan kapag nagsasalita na ako sa pag-uumpisa ng diskusiyon” bulong sa hangin na lamang ni Natasha dahil ayaw niyang masira ang araw sa ganito kasimpleng bagay.

Maayos ang kalahating araw niya at kumakanta pa siyang nagtungo sa nakatalagang opisina niya sa kanilang departamento. Nadaanan niya doon ang butihing Dean ng College nila na kausap ng Dean ng College of Music. May edad ito at talagang mabait noong huli niyang makausap. “Hi Miss Colvine how is your first day here?” nakangiting usisa ni Dean johann. “Sir ok naman po natutuwa nga ako at maganda ang ambiene dito sa campus na to.” ganting tugon ni Natasha. Totoo ang kaniyang sinabi, talagang nakakagalak ang landscape ng nasabing campus. “Well I hope magtagal ka dito and enjoy your stay. By the way this is Dr. Marie Rizal, Dean of the College of Music.” pagpapakilala ni Dean Johann Evangelista sa kausap. Iniabot ni natasha ang kaniyang kamay,”Good day Ma’am it is my pleasure to meet you. I have read an article that featured you as a very excellent violinist especially twenty years ago” “Hahaha” dalawang kamay ang sumalubong sa kamay na iniabot ni tasha “you don’t really have to be so formal around here. Anyway you’ll be delighted to hear more skillful musicians from our student body sa College of music. Ang mga bata ngayon ay very talented. Even more talented than their instructors.” Naghuntahan pa sila tungkol sa bagay-bagay, karamihan ay mga pagkukumpara sa campus na pinanggalingan ni tasha at ng campus na ito. Siyempre pa ay ibinibida ng mga ito ang mga plus factors dito.

“Sir, ma’am sige po maglunch ako saglit at ayusin ko na rin yung for my afternoon shift” pagpapaalam ni tasha sa dalawang Deans. Napangiti pa siya dahil naalala niya ang dati niyang opisina at di hamak na mas maganda ang opisina dito. Mas malawak ng bahagya at may lugar para sa isang sofa na pwedeng gawing tulugan kapag kailangang magpahinga. Ang mesa naman ay yari sa Narra at may isang tarheta na nakalapag dito. “Parang pamilyar yata ang tarhetang ito.” bulalas ng seksing guro. “Hindi kaya’t nasundan siya ng blackmailer hanggang dito?” Gusto na ni Natasha na umiyak dahil matinding pagkabagabag ang hatid ng alalahaning nasundan siya ng blackmailer at may balak na naman sa kaniya!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.