Teacher Natasha Part 27


Advertisements

Part 27

Napamulagat si Natasha sa nakita. Nandito na nga ang bisita! Papalapit sa pwesto niya. Maingay na ang mga kalapit-bahay, mga lasing na kasi ang ilan at sinipulan ng mga ito ang dumaang dalaga. “Naku, ano pa kaya kung ako, baka bastusin ako lalo at ganito lang ang suot ko”, aniya,

Baluuutttt!!!

Tapos na yatang bentahan ng magbabalot ang mga ito kung kaya’t tumayo na para magpatuloy ang lalaki. Sa sapantaha ni Natasha ay nasa eda 45 hanggang 55 ito, pero pwede ding nasa late thirties to early forties kung ikukunsidera na napapatanda ng kahirapan ang tao.

V I S I T O R

Papalapit pa lalo ang bisita. Mukhang isa lamang ang ipapadala ni MyMaster. Bakit parang nanghinayang siya? Sabi kasi doo nsa text ay “mga bisita”. Hindi ba ibig sabihin nun ay higit sa isa ang darating? Bakita parang isa lang? Pero hindi ba ibig sabihin nun ay lesser violation? Ha, ewan na lang kung bakit naglalaban ang isipan niya kung matutuwa o malulungkot na isa lamang ang bisita. Dapat pa nga siyang magalit dahil hindi naman niya ninais magdaos ng Pasko sa piling ng taong hindi niya kilala, bakit tila nagagalit siya dahil isa lang ang ipinadala?

Sa kabilang bahagi naman ay naroroon pa ang mga batang galing kanina sa kanya, nagpapatuloy ng pangangaroling. Sa kanto naman ay makikita ang isang lalaking tila kararating lang mula sa biyahe, may dala itong malaking bag.

Baluuuuttt!!

Tinawag ng lalaki ang magbabalot at kumuha ng ilan, tila magpapalakas ng tuhod. Pilya na talaga ang isipan ni Natasha sa mga sandaling ito dahil kanina pa kinakain ng excitement ang katinuan niya.

Baluuuuttt!!

Patuloy na ang magbabalot sa palahaw ng ibinebenta ilang bahay na rin ang nalampasan nito mula sa umpukan kanina. Ang lalaki naman bumili dito ng balot ay nakadungaw sa isang tindahan, kumuha ng alak.

V I S I T O R

May isang taksi na huminto sa tapat ng pintuan niya at napatingin siya sa bumabang mama. matangkad ito, tila atleta. Nagpalinga-linga ito at napatingin sa bukas na pintuan sa dako ni Natasha. Naglakad ito patungo doon.

Samantala, isa sa mga nasa umpukan ang tumayo at naglakad patungo sa dulo, sa bahagi ni Natasha.

V I S I T O R

Malinaw ang nakikita ni Natasha, nandito ang bisita niya. Kinawayan ni Natasha ang kanyang bisita. Pinong ngiti ang ibinigay niya dito at tila naumid ang dila ng lalaki at hindi makapagsalita. Tiningnan nito mula ulo hanggang paa ang dalagang kumaway sa kaniya at napalunok pa siya ng ilang ulit, lalo pa nang tinanggal ng dalaga ang jacket nito at palapit sa kaniya. Banaag niya ang katawan nito dahil tumatagos ang ilaw, na mula sa loob ng bahay, sa kanyang suot na daster. At ang daster, napakaiksi! Siguro kapag nakaupo ang babae ay halos hindi na matakpan, o baka naman kita na, ang dapat itago!

“Halika sa loob”, nkangiti pa rin ang namumulang dalaga at inakay sa braso ang bisita niya. “May nakahanda akong luto na magugustuhan mo”, sinadya niya niyang i-double-meaning ang pangungusap niya, para bang nanlalambing.

Siguradong mababanatan si Natasha ngayong Pasko! Lalo pang tumaas ang pananabik niya sa magaganap!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.