Hindi Malilimutang Ligaya 2


Advertisements

Matagal na siyang humahanga sa kagandahan nito at dahil sa iyon ang ga ito kauna-unahang ang mga ito pagkakataon na makakita siya ng hubad na babae sa harapan ay nagpupumiglas ang bagay na nasa loob ng kanyang brief.
Nagkukumawala na iyon. Parang puputok sa matinding pagnanasa at sa mga Nagmamadaling binuksan ni Ricky ang siper ng kanyang pantalon at sa mga pinalaya ang malaki at nagtutumigas niyang ang mga pagkalalaki. Buong kasabikan niyang ibinalot doon ang maiinit niyang palad.
Nagsimulang humimas-himas iyon ng pataas-pababa na nagpatindi sa pag-aalab na bumabalot sa mga ito kanyang pagkalalaki. Walang kaalis-alis ang tingin niya kay Gina na noon ay ipinaloob na ang isang daliri sa pinakalagusan ng hiyas nito.
Nakadagdag pa sa pananabik ni Ricky ang ginawang iyon ni Gina at habang nakatitig kay Gina ay ang naglaro sa isip niya ang matigas niyang pagkalalaki ang nakapaloob sa makipot at mainit na hiyas ng babae.
Sumagad nang husto ang pagnanasa ng binatilyo at ang kanyang mga ito at pinagnanasaang babae ay ilang hakbang lamang ang layo sa kanya. Naisip niyang iyon na ang pagkakataong makatikim siya ng aktuwal na ito ay ang pakikipagtalik.
Gigil na gigil na siyang maangkin ang pagkababae ni Gina at alam niyang ang nilalaro nitong hiyas ang magiging hantungan ng kaligayahang matagal na niyang minimithi.
Nagmamadali siyang naghubo’t hubad. Marahan siyang humakbang palapit sakama habang hawak ang hawak pa rin ang mahaba niyang pagkalalaki na nagtutumigas sa panggigigil. Nang makalapit siya sa kama ay binulungan niya ang nakapikit na si Gina.
Bahagyang naulinigan iyon ni Gina at nagmulat siya ng mata at bumulaga sa kanya ang guwapong ang binatilyo na wala ng saplot sa katawan. Napatuon ang tingin ni Gina sa nagngangalit na pagkalalaki ni Ricky. Nagulat siya sa laki niyon.
Bigla ay binalot ng matinding pagnanasa ang sinapupunan ni Gina at ang mga namungay na ang mga ito kanyang mga mata. Kasunod noon ay padahupang na niyakap ng binatilyo ang hindi makahumang si Gina.
May kakaibang kiliting idinulot sa kanila ang pagkakadikit ng mga ito at ang naglalagablab nilang ang katawan. Hindi na rin nakatiis si Gina. Hindi na siya nagkaroon pa ng panahong makapag-isip ng mga katuwiran.
Napayakap na siya ng mahigpit sa bilugang katawan ng binatilyo at iyon talaga ang kinauuhawan at ng mga naglalagablab niyang katawan. Ramdam na ramdam niya ang init ng malaking sandata ni Ricky na nakadiin sa isa niyang hita.
Ginagap niya ng kamay ang nagngangalit na pagkalalaki ng binatilyo at buong kasabikang pinisil-pisil iyon. Nagtagpo ang kanilang mga labi at mariing naglapat. Nag-apoy na ang pagnanasa ni Gina nang masukat ang laki at haba ng pagkalalaki ni Ricky.
Halos mas malaki pa iyon sa sandata ng kanyang asawa at niyakap niya si Ricky at pinaghahalikan sa mukha, taynga, labi at leeg habang mahigpit niyang hawak ang pinanggigigilang sandata ng mga ito at binatilyo.
Napakislot si Ricky sa magkahalong kiliti at sarap na patindi pa nang patindi habang bumababa at ang mainit na labi ni Gina sa kanyang dibdib, sa may puson, pababa pa sa naghuhumindig niyang ang mga pagkalalaki.
Pinaghahalikan ni Gina ang paligid ng kanyang sandata at nilaro ng bibig at  Ipinaloob doon at nanuot sa buong katawan niya ang magkahalong sarap at kiliti na dulot niyon. Napaungol siya. Ipinalalasap sa kanya ni Gina ang pagpapaligayang noon lang niya ito ang mga naranasan at naradaman.
Para siyang mababaliw sa sarap na ang mga sumasagad sa kanyang pagkalalaki napahawak siya sa ulo ni Gina hanggang sumambulat ang kanyang katas na nagpapasagad sa kanyan at kaligayahan.
Nahiga si Gina sa tabi ni Ricky at ipinaibabaw sa naglalagablab niyang katawan ang binatilyo at muling naghinang ang kanilang mga labi. Ibinuka niyang mabuti ang dalawang hita bilang hudyat kay Ricky na kailangan na niya ito.
Hindi na makapaghintay ang nagbabaga niyang sinapupunan at inapuhap niya ang nagtutumigas pa ang ring ari ni Ricky at itinapat iyon sa mamasamasa na niyang hiyas. Naramdaman niyang unti-unting bumaon ang mainit na sandatang iyon sa uhaw na uhaw niyang lagusan.
Parang may kuryenteng biglang nanalaytay sa buo niyang katawan at kuminig ang bawat himaymay ng kanyang laman at naramdaman niyang idiniin ng binatilyo ang mahaba nitong sandata. Sumagad at ang hanggang ang kailaliman. Hakab na hakab iyon.
Damang-dama niya ang kabuuan ng pagkalalaki nito na pumuno sa kanyang sinapupunan. Para siyang malalagutan ng hininga sa luwalhating nadarama. Nagsimulang umindayog si Ricky.
Mabagal ang ginawa niyang pag-ulos at sa tuwing ipapasok ang kanyang pagkalalaki ay isinasagad niya iyon sa kailaliman ng sinapupunan ni Gina. Napapasinghap si Gina sa nadaramang sarap.
Para siyang inihahatid sa isanlibo’t isang kaligayahan sa bawat pag-indayog ni Ricky at ito pakiramdam niya ay idinuduyan siya sa alapaap. Napapaikot ang kanyang balakang. Walang tigil ang kanyang daing at ungol sa sarap.
Naramdaman niya ang nalalapit na sukdulan at pinabilisan niya ang pag-indayog ng binatilyo at ang ito  mga mga  napasigaw si Gina sa walang kahulilip na kaligayahan. Mahigpit siyang napayakap kay ang mga ito Ricky. Ginagap ng bibig niya ang mga labi nitoat nanginginig na siya sa labis na pagnanasa.
At naramdaman rin niyang patungo na sa ikalawang kasukdulan ang binatilyo at isinagad nito ang mga ito pagkalalaki sa kanyang sinapupunan. Mariing nagkalapat ang kanilang kaangkinang uhaw na uhaw sa pagtatalik at magkasabay na sumambulat ang kanilang dagta ng kaligayahan.
Nanginig ang buo nilang katawan sa sarap na di maipaliwanag at bakas na bakas sa kanilang mukha ang matinding kasiyahan. Saglit lang silang nagpahinga at muli at muling naghugpong ang maiinit at nilang kaangkinan. Iyon ang simula ng madalas na pagpasok ni Ricky sa mga guest room.
Tuwing akakaramdam siya ng pagnanasa ay sumasalisi na siya ng pasok sa guest room at wala siyang pinipiling oras basta’t sigurado niyang nandoon si Gina ay ang pinapasok niya ito. Maraming ulit na nilang narating ang langit.
Hanggang sa isang hatinggabing palabas na si Ricky sa silid ni Gina ay hindi sinasadyang natanawan at ang siya ng kanyang ina na nagkataong may kukunin noon sa ibaba ng bahay at naghinala man ito ay hindi agad sinita ang anak.
At isang araw nga ay nahuli sila nito sa aktong nagtatalik at pareho silang hiyang-hiya sa nangyari at ang Sinumbatan ng kanyang ina si Gina at doon ay nagwakas ang pagiging matalik na magkaibigan ang mga dalawa.
Kinabukasan din ay tinawagan ng ina ni Ricky ang asawa ni Gina at ito ay ang ipinasusundo na ito. Pero ang nangyari ay nanatiling silang tatlo lamang ang nakakaalam..
Wakas!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.