Dredd (Ang Giliw Ng Puso Nila)


Advertisements

Ika-10 labas

Nagbubungisngisang nagsilabas ng bahay ang mga estudyanteng dalaga.

Si Dredd naman, pumasok din sa klase ng maghapong iyon. At pag-uwi niya sa bahay pagkaraan ng klase ay naroon sina Janeth at Cathy sa may hagdanan ng ground floor. Gumigitara si Janeth at si Cathy ang kumakanta. Magkatabi at parehong nakaupo sa pang-apat na baitang ng hagdan ang dalawang dalaga. Nakasoot pareho ng short na maikli kaya lantad kay Dredd ang mga kinis niyon.

“Naks! Ang ganda pala ng boses mo Cathy…,” nakangising bungad ni Dredd. At pagkatapos ay binalingan naman si Janeth. “Ikaw rin Janeth, ang husay mo palang gumitara…”

“Aba, hindi lang ‘yon. Marunong din akong kumanta baka akala mo,” tugon naman ni Janeth. “Hayaan mo, darating din ang araw na kakantahan kita. Tiyak na magugustuhan mo…”

Sa pagkakangisi ni Janeth ay naglaman sa isipan ni Dredd. Ano ba’t tila umakyat ang dugo sa batok niya ng sandaling iyon.

“Oh, baka gusto mong tumipa…” Iniabot ni Janeth ang gitara kay Dredd.

“Sige, Dredd… Eraserheads nga…,” ani Cathy. “Kakanta ako…”

Hindi maialis ni Dredd sa sarili na mapasulyap sa mapuputing hita ng

dalawang dalaga. Sa puwesto niyang iyon sa silya katabi ng mesa ay

nakasentro sa kinauupuan ng dalawa. Lalo na itong si Janeth, pabuka-bukaka pa ng mga binti. Tila ba nanunudyo. Nahahalata tuloy

siyang may crash kay Dredd. Simula pa iyon ng una niyang makita ang binata ng ipakilala ni Marie sa kanilang lahat na boarders.

Mahilig kasi sa matangkad si Janeth lalo pa’t macho at moreno ang dating ni Dredd. Sabi nga eh, tipong pagpapantasyahan ng mga kadalagahan. Lalu pa’t nasa gayong edad ng kapanabikan sa seksuwal.

Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng kuwarto ni Marie. “Ano ba naman kayo? Okay lang na magkatuwaan pero huwag naman sanang masyadong maingay…” Nakakunot ang noong reklamo nito.

“Sorry, Ate Marie…” Si Cathy.

“Mabuti pa’y doon na lang tayo sa kuwarto natin Cathy.” Si Janeth.

“Naku, nag-aaral sila doon, ah.” Sagot ni Cathy.

“Doon na lang tayo sa kuwarto ko.” Mungkahi ni Dredd.

Nag-isip si Cathy. Samantalang si Janeth ay hindi na nagdalawang-isip,

“sige!” nausal pa nito ng may pagkagalak sa tinig.

Doon nga sila sa kuwarto ni Dredd nagkantahan. Matagal. Mga ilang oras din bago sila nagsawa sa kakakanta. “Gabi na, baka maaga pa ang pasok n’yong dalawa bukas?”

“Ah, sa hapon pa ako papasok. Itong si Cathy, maaga ‘yan…” ani Janeth. “Siyanga pala Dredd, may itatanong ako sa’yo…,” nag-aalanganing sabi niya.

“Ano ‘yon? Sige…”

“Ilang taon ka na?”

“21.”

“Ah… Eh, may girlfriend ka na?”

Napangisi si Dredd. “Ano ba ‘yan pang-slam note?”

Nagkatawanan silang tatlo. Lalo na si Cathy. “Ang tsip mo, Janeth!”

Parang napahiya si Janeth. “Inggit ka lang!” Nginusuan ang kaibigan. “Sige Dredd, next time uli… Tara na bruha!” Inakay na niya sa kamay si Cathy upang umakyat na sa kuwarto nila.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.