Dredd (Ang Giliw Ng Puso Nila)


Advertisements

Ika-15 labas

“Siyanga pala, may lakad ka ba sa Sunday?”

“Bakit?

“Nagyayaya kasi si Janeth sa kanila sa Marilao. Night swimming daw. Lahat sa apartment natin.” Masayang hayag ni Marie. “Ano sama ka?”

“Kaso eh puro babae kayo doon, walang guys?”

“Ikaw lang. At saka bakit naman guys ang hinahanap mo? Bakla ka ba?” Natawa si Marie.

“Hindi ah!” Natawa rin si Dredd. “I mean to say, wala man lang akong

ka-jamming na lalake.”

“Kaso nga ay wala naman tayong kasamahang lalake dito kundi ikaw lang. So, ikaw lang. Ano? Sama ka na?”

“Ah… gusto ko kaya lang… si Geng.”

“Kung papayagan ka, ganon? Gusto mong ipagpaalam pa kita?”

“Naku hindi. Dyahe. At saka hindi ako papayagan nun. Heto nga’t galit sa akin ngayon, eh.”

“O ‘di mas dapat kang matuwa dahil walang hastle. Habang hindi ka pa niya pinapansin ay join ka muna sa gimmik namin. Doon, mag-eendyoy ka talaga.”

“Okay. Salamat sa alok mo.” Ngumiti si Dredd at hinawakan sa balikan si Marie. Pinisil-pisil ni Dredd. “Akyat na ‘ko, maaga pa ang pasok natin bukas. Thanks again.”

“No problem.”

Sabado kinabukasan ng araw na ‘yon.

Nataon na maagang umalis ng bahay si Marie kaya si Dredd lang ang nagkakape ng umagang ‘yon.

Si Janeth ay laging makapananghali ang pasok. Pero gumising ng maaga ng araw na iyon. Bumaba sa kusina. “Pwede bang magkape?” Nakangiti niyang bati sa binata.

“Sure!”

“Matamlay ka yata? May problema ba?” Usisa ni Janeth matapos dumulog sa mesa.

Nagkibit balikat lang si Dredd. “Sort of…”

“Nag-CR ako kagabi. Narinig kong may problema ka.”

Noon tumawa si Dredd. “Lakas naman ng radar mo.”

“Pero may problema ka nga?” Ngumiti si Janeth. “Kulit ko ‘no?”

“Okay lang, cute ka naman, eh…” ani Dredd. “Ilang taon ka na ba?”

“Nineteen. Dalaga na. Pero wala pang boyfriend.”

“Bakit wala ka pang boyfriend?”

“Kasi, may hinihintay pa ako eh,” nahihiyang sabi ni Janeth sa kanyang tono.

“Aber, sino naman ba ‘yung napakasuwewrteng lalake na ‘yon. Biruin mong pinaglalaanan mo ng kagandahan mo’t kabaitan. Matalino pa.”

“Bolero ka pala. Totoong sabi ni Ate Marie.”

“Aba, hindi bola ‘yon. At saka ano’ng sinasabi sa’yo ni Marie?”

“Wala.” Umiling-iling ang dalaga.

“Teka. Naiiba ang usapan. Sino ba ‘yung lalake na ‘yon. Nanliligaw na ba sa’yo?”

“Yun na nga ang problema ko, Dredd. Mukhang hindi yata ako type nung love ko,” matamlay na pagkakasabi ni Janeth.

“Ang tanga naman nun. Sino ba ‘yun?” Interesadong malaman ni Dredd.

Sa lahat ng kabataang dalaga ay itong si Janeth ang napakalakas ng loob. Madaling madala sa bugso ng kanyang damdamin. “Yun na nga ang problema eh… ikaw ‘yung lalakeng gusto ko!”

Kamuntik nang maibuga ni Dredd ang hinigop na kape sa harap ni Janeth.

“Ha?!”

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.