FATHER & SISTER


Advertisements

Pari: Sister, halika dito sa kuwarto ko…

Sister: Diyos ko!!!

Pari: Sara mo yung pinto at patayin mo ang ilaw…

Sister: Diyos ko!!!

Pari: Tabi ka sa akin.

Sister: Oh my God!!!

Pari: Tingnan mo itong relo ko. GLOW in the dark.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.