Category: Mayamang Amo ni Lando

  • Mayamang Amo ni Lando (COMPLETE STORY)

    “Lando, ikaw muna ang bahala rito sa bahay. ‘Wag ka ring alis nang alis para mabantayan mo ang bahay, okey? At ikaw, mag-ingat ka rin palagi,” bilin pa ni Mr. Robertosa kanyang 21-anyos na boy bago sumakay ng kotse. “Opo, Sir… masusunod po,” malugod na tugon naman ng binata sa kanyang amo. Umalis si Mr.

    Read More »