Category: Lukso Ng Dugo

  • Lukso Ng Dugo

    Nakita ni Jose ang isang babae na sa pakiwari niya’y nakaramdam siya ng lukso ng dugo. Hindi niya maunawaan kung bakit gayon ang kanyang naramdaman samantalang hindi naman kagandahan ang dilag. Nilapitan niya ito. “Magandang gabi… ako si Jose Santos…” “Magandang gabi rin,” tugon ng kaharap. Napansin agad ni Jose ang kanal sa pagitan ng

    Read More »