Category: Kahit Sa Huling Saglit

  • Kahit Sa Huling Saglit

    Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, binabaybay ni Vangie ang daan patungo sa lugar ng kanyang pinakamamahal. Tumawag kasi sa kanya ito at sinasabing maghihintay siya sa may simbahan. Mahalaga ang kanilang pag-uusapan. Merong lihim na dapat syang malaman. Mabilis ang kanyang lakad at hindi na niya napapansin ang lamig ng kapaligiran. Basang

    Read More »