Category: Counter Offer

  • Counter Offer

    May 2006 noong ako ay nagpasyang umalis sa opisinang pinapasukan ko. Isang taon akong naninilbihan bilang empleyado nang maisipan kong higit pa ang aking kakayanan kaysa sa aking opurtunidad sa kumpanya. Sa kumpanyang ito ay parati kong kasama ang aking “Manager” na si Cheska, siya ang aking maituturing na “Immidiate Supervisor”. Mas matanda sa akin

    Read More »