Category: Cold Shower

  • Cold Shower

    Si Izzy ay isa sa associates ng asawa ni Julia and a long time family friend. Dahil parehong business-minded at malaki ang tiwala ni Boy sa asawa at sa kaibigan, ok lang na lumabas at kumain sa labas ang dalawa paminsan-minsan. May hitsura si Izzy, kahit late thirties na ay ok ang built ng katawan

    Read More »