Category: Apartment ni Mang Kadyo

 • Apartment ni Mang Kadyo Part III

  Hindi naman makabangon si April sa kama.Iniisip ang mga nangyari sa kaniya kani-kanina lang. Mamayang hapon ay pupuntasiya sa bahay ni Kadyo. Ano naman angipapagawa sa kanya nito? Sa isip niya.Alas-tres na ng hapon. Di-kalayuan sa bahayni Kadyo ay nakatayo si April atpinagmamasdan ang bahay sa kinatatayuannito. Nagdadalawang-isip siya kung pupuntaba siya o hindi.“Bahala na

  Read More »

 • Apartment ni Mang Kadyo Part II

  Kinabukasan, maaga ngang umalis si Erick.Naiwan na naman niya ang kanyang asawa sakanilang bahay. Nagtimpla siya ng kanyangkape at nagmuni-muni sa lamesa. Maya-mayaay biglang may kumatok sa kanilang gate. SiMang Kadyo ito na may kasamang kasing-edaran niya. Kaibigan niya ito ang pangalanay Lumeng.“Mang Kadyo, ang aga mo naman. Hindi pako nakakapag-ayos ng sarili ko. Pwede

  Read More »

 • Apartment ni Mang Kadyo: part I

  Apartment ni Mang Kadyo Si Mang Kadyo ay 53 years old na. Kita mona sa kanya ang katandaan. Kulubot na angmga balat nito at medyo amoy lupa na rinsiya. Ang mga anak niya ay may kani-kaniyang pamilya na. Mag-isa na lang niyangbinubuhay ang sarili, ayaw niya kasing umasasa kanyang mga anak dahil nga may mgasarili

  Read More »