Category: Ang pinsan kong hottie

  • Ang pinsan kong hottie

    Ang kuwento ko ay halaw sa totoong pangyayaring seksuwal na namagitan sa amin ng pinsan kong hottie. Ang pangalan niya ay Jessica, pinsan sa marami pero since isa lang siyang ampon ng tita ko pero inampon nila sa malayong kamag-anak so technically puwedeng galawin ko,hehehe.. Matatawag na incest kung iyon ang nais ng itawag ng

    Read More »