Category: Ang Pangungulila ng Isang Ina

  • Ang Pangungulila ng Isang Ina

    By: IWM Alas onse na ng gabi nguniā€™t hindi parin dinadalaw ng antok si Toni. Pagulong-gulong siya sa kanyang kama at pilit na binablanko ang kanyang isipan ngunit hindi parin niya magawang makatulog. Sumandal siya sa head board ng kanyang malaking kama at inabot ang kanyang laptop na nakapatong sa mesa sa tabi ng kama.

    Read More »